İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Politikamız

İstihdam uygulamalarımızın mevzuat ve personel politikalarına uygunluk sağlamasından İnsan Kaynakları sorumludur. Departman Müdürlüğü personel seçimi kararlarını onaylar. Süpervizörler ise personel seçimi kararlarını verir.

Keskin Holding ırk, din, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, malullük, zihinsel engellilik, soy, köken, yaş, medeni hal, gelir kaynağı veya aile statüsü gibi sebeplere dayanan ayrım gözetmeksizin istihdam uygulamalarında eşit fırsat ilkesine inanır.

İşe Alım ve Personel Seçimi

Kurum bünyesindeki açık pozisyonlara en uygun adayların getirilmesini sağlamak amacıyla işe alım ve personel seçimi politikası geliştirilmiştir.

İlkelerimiz